Νομική κάλυψη

Νομική κάλυψη

Η νομική κάλυψη από έμπειρο δικηγόρο στο χώρο των ακινήτων θα σας προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζεστε και θα σας βοηθήσει με όλες τις συναλλαγές σας. Από το νόμο η παρουσία δικηγόρου στην αγοραπωλησία ακινήτων είναι προαιρετική. Ωστόσο, ένας έμπειρος δικηγόρος, είναι σε θέση να αντιληφθεί τυχόν στοιχεία που ενδέχεται να μην έχουν δηλωθεί ή περαιτέρω έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν. Με αυτό τον τρόπο ο δικηγόρος σας διασφαλίζει την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας που κατέχει ο πωλητής, ελέγχει για ενδεχόμενες διεκδικήσεις, τυχόν ελαττώματα στο ακίνητο, το ιστορικό απόκτησης του ακινήτου κλπ.